جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:59

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
اذانگاهی 200:0 0:0
دیوار به دیوار 350:20 0:20
جهان شهری ها350:55 0:55
خبر زنده201:30 1:30
دور همی : جواد خیابانی701:50 1:50
خانه با حال خان303:0 3:0
خانه مهر603:30 3:30
دنیای شیرین دریا304:30 4:30
اینجا105:0 5:0
میان برنامه55:10 5:10
در بند اروند505:15 5:15
راهنمای سفر ایران306:5 6:5
می شه بهتر شد556:35 6:35
خبر زنده107:30 7:30
میان برنامه57:40 7:40
دیوار به دیوار407:45 7:45
جهان شهری ها308:25 8:25
ماجراجویان طبیعت358:55 8:55
خبر زنده209:30 9:30
دورهمی : جواد خیابانی709:50 9:50
میان برنامه511:0 11:0
حزب خوانی 12011:5 11:5
میان برنامه1011:25 11:25
اذانگاهی3011:35 11:35
خانه مهر6012:5 12:5
دنیای شیرین دریا3013:5 13:5
اینجا ایران است1013:35 13:35
در بند اروند5013:45 13:45
می شه بهتر شد5514:35 14:35
خبر زنده1015:30 15:30
میان برنامه515:40 15:40
دیوار به دیوار4015:45 15:45
جهان شهری ها3016:25 16:25
ماجراجویان طبیعت3516:55 16:55
خبر زنده2017:30 17:30
دورهمی : جواد خیابانی7017:50 17:50
سرودج.ا.ا. و قرآن و صلوات خاصه519:0 19:0
حزب خوانی 12519:5 19:5
میان برنامه519:30 19:30
کنکاش زنده4519:35 19:35
اینجا ایران است1020:20 20:20
دنیای شیرین دریا4020:30 20:30
دوربین زنده2521:10 21:10
در بند اروند5021:35 21:35
جایی که نمی شناختم1022:25 22:25
می شه بهتر شد زنده5522:35 22:35
خبر زنده1023:30 23:30
اذانگاهی1923:40 23:40