جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:55

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
خبر200:0 0:0
میان برنامه100:20 0:20
بچه مهندس600:30 0:30
کنکاش451:30 1:30
عصر جدید952:15 2:15
نزدیک به آسمان353:50 3:50
اذان صبح وین204:25 4:25
جمع ایرانی754:45 4:45
کودک شو556:0 6:0
روزی روزگاری656:55 6:55
مستند اقلیم308:0 8:0
صلوات خاصه اعلام برنامه و سرود ملی108:30 8:30
امروز ورزش208:40 8:40
مسابقه دست فرمون909:0 9:0
بچه مهندس4510:30 10:30
حال خوب4511:15 11:15
فرزندان ایران4012:0 12:0
سینمایی روزی مرا دوست خواهی داشت8512:40 12:40
لبخند2514:5 14:5
کنکاش4514:30 14:30
اذانگاهی ظهر - وین2515:15 15:15
دست ها و نقش ها2015:40 15:40
کودک شو5016:0 16:0
جمع ایرانی7516:50 16:50
شب قصه2518:5 18:5
فرزندان ایران4018:30 18:30
سینمایی در شیراز اتفاق افتاد9519:10 19:10
مشاور4520:45 20:45
خبر1021:30 21:30
لبخند2021:40 21:40
بی کرایه3022:0 22:0
جمع ایرانی7522:30 22:30
اذان مغرب وین1023:45 23:45