جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:55

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
وارش350:0 0:0
مشاعره350:35 0:35
ثمرقند201:10 1:10
خبر201:30 1:30
خانه ای در تاریکی551:50 1:50
محله گل و بلبل602:45 2:45
ترنم جام453:45 3:45
خانه مهر604:30 4:30
حکایت دل455:30 5:30
جمع ایرانی756:15 6:15
خبر107:30 7:30
وارش507:40 7:40
مشاعره408:30 8:30
ثمرقند209:10 9:10
خبر209:30 9:30
حال خوب559:50 9:50
محله گل و بلبل6010:45 10:45
ترنم جام4511:45 11:45
خانه مهر6012:30 12:30
حکایت دل4513:30 13:30
جمع ایرانی7514:15 14:15
خبر1015:30 15:30
وارش5015:40 15:40
مشاعره4016:30 16:30
ثمرقند2017:10 17:10
خبر2017:30 17:30
صلوات خاصه و سرود ملی2017:50 17:50
محله گل و بلبل5018:10 18:10
ترنم جام4519:0 19:0
حکایت های کمال4519:45 19:45
خانه مهر6020:30 20:30
کتاب باز4521:30 21:30
جمع ایرانی7522:15 22:15
خبر1023:30 23:30
وارش1523:40 23:40