جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:59

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
لیسانسه ها300:0 0:0
میان برنامه 100:30 0:30
مردمان لب رود500:40 0:40
خبر زنده 201:30 1:30
شکرستان 251:50 1:50
نوروز فرحان352:15 2:15
کلاه قرمزی97502:50 2:50
خانواده با حال453:40 3:40
میان برنامه 104:25 4:25
برنامه مشارکتی انزلی254:35 4:35
پایتخت505:0 5:0
میان برنامه 105:50 5:50
فرش فیروزه ای656:0 6:0
خط ها مقدمند257:5 7:5
خبر زنده 107:30 7:30
لیسانسه ها457:40 7:40
میان برنامه108:25 8:25
مردمان لب رود508:35 8:35
خبر زنده 209:25 9:25
شکرستان 259:45 9:45
نوروز فرحان3510:10 10:10
کلاه قرمزی975010:45 10:45
خانواده با حال4511:35 11:35
میان برنامه 1012:20 12:20
برنامه مشارکتی انزلی2512:30 12:30
پایتخت5012:55 12:55
میان برنامه 1513:45 13:45
فرش فیروزه ای6514:0 14:0
خط ها مقدمند2515:5 15:5
خبر زنده1015:30 15:30
لیسانسه ها5015:40 15:40
میان برنامه1016:30 16:30
مردمان لب رود5016:40 16:40
خبر زنده2017:30 17:30
میان برنامه1017:50 17:50
سرود ج.ا.ا1018:0 18:0
نوروز فرحان3518:10 18:10
کلاه قرمزی975018:45 18:45
خانواده با حال5019:35 19:35
میان برنامه1020:25 20:25
برنامه مشارکتی انزلی2520:35 20:35
پایتخت5021:0 21:0
میان برنامه1021:50 21:50
فرش فیروزه ای6522:0 22:0
خط ها مقدمند2523:5 23:5
خبر زنده1023:30 23:30
لیسانسه ها1923:40 23:40