جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:59

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
ایستاده در غبار150:0 0:0
فانوس150:15 0:15
اینجا ایران500:30 0:30
میان برنامه 101:20 1:20
خبر زنده201:30 1:30
اینجا ایران است201:50 1:50
مسابقه فامیلی552:10 2:10
سینمایی دلبری853:5 3:5
تکاب سرزمین سیاحت504:30 4:30
تلاش ایرانی205:20 5:20
پرندگان ماهی خوار205:40 5:40
در مسیر بهشت406:0 6:0
همسفر206:40 6:40
مادران ایران257:0 7:0
میان برنامه107:25 7:25
خبر زنده107:35 7:35
ایستاده در غبار307:45 7:45
فانوس158:15 8:15
اینجا ایران508:30 8:30
میان برنامه109:20 9:20
خبر زنده209:30 9:30
اینجا ایران است159:50 9:50
مسابقه فامیلی5510:5 10:5
سینمایی دلبری8511:0 11:0
تکاب سرزمین سیاحت5012:25 12:25
تلاش ایرانی2013:15 13:15
پرندگان ماهی خوار2013:35 13:35
در مسیر بهشت4013:55 13:55
میان برنامه1014:35 14:35
فوتبال زنده استقلال و سیاه جامگان10514:45 14:45
اینجا ایران5016:30 16:30
مثبت جنگ1017:20 17:20
فوتبال زنده پرسپولیس و پدیده10517:30 17:30
پیم و پم1519:15 19:15
خانه مهر زنده5519:30 19:30
گل آموز5020:25 20:25
میان برنامه1021:15 21:15
کوچه درختی2521:25 21:25
مثبت جنگ1021:50 21:50
با همستان6022:0 22:0
کارون شریان تمدن3023:0 23:0
خبر زنده1023:30 23:30
لالایی523:40 23:40
پرستاران1423:45 23:45