جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:59

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
گسل450:0 0:0
نود450:45 0:45
خبر زنده201:30 1:30
نود601:50 1:50
ایران وانگلیس202:50 2:50
کودکانه503:10 3:10
خانه مهر تکرار554:0 4:0
موزه204:55 4:55
دوربین255:15 5:15
آقا معلم بچه ها205:40 5:40
با همستان606:0 6:0
آفتاب نهان307:0 7:0
خبر زنده107:30 7:30
گسل657:40 7:40
نود458:45 8:45
خبر زنده209:30 9:30
نود609:50 9:50
میان برنامه1510:50 10:50
کودکانه5011:5 11:5
خانه مهر تکرار5511:55 11:55
آقا معلم بچه ها1512:50 12:50
دوربین2513:5 13:5
با همستان6013:30 13:30
گسل6014:30 14:30
خبر زنده1015:30 15:30
نود11015:40 15:40
خبر زنده2017:30 17:30
میان برنامه1017:50 17:50
سرود ج.ا.ا1018:0 18:0
کودکانه5018:10 18:10
میان برنامه1019:0 19:0
صبحی دیگر4519:10 19:10
میان برنامه1019:55 19:55
خانه مهر زنده5520:5 20:5
میان برنامه1021:0 21:0
خانه ما4521:10 21:10
میان برنامه521:55 21:55
با همستان9022:0 22:0
خبر زنده1023:30 23:30
نفس1923:40 23:40