جدول پخش شبکه جهانی جام جم

شما می توانید به راحتی کانال ، روز و یا محل اقامت خود را انتخاب نمایید تا جدول پخش  دلخواه خود را دریافت نمایید.
===
از آنجا که پخش بعضی از مسابقات ورزشی و یا برنامه های مناسبتی خارج از برنامه پیش بینی شده صورت میگیرد، لذا ممکن است اختلافات جزئی در ساعت پخش بعضی از برنامه ها دیده شود.

 

روز: محل اقامت:

ساعت شروع برنامه ها به وقت تهران : 0:0      ساعت پایان برنامه ها به وقت تهران : 23:59

نام برنامهمدتساعت پخش به وقت تهرانساعت پخش به وقت تهران
شب کوک300:0 0:0
لیسانسه ها600:30 0:30
خبر زنده201:30 1:30
میان برنامه101:50 1:50
دلشدگان302:0 2:0
پهلوانان302:30 2:30
محله گل و بلبل553:0 3:0
شهر به شهر153:55 3:55
کلاه504:10 4:10
راهنمای سفر ایران305:0 5:0
علی البدل455:30 5:30
جهان نما156:15 6:15
خندوانه606:30 6:30
خبر زنده107:30 7:30
میان برنامه57:40 7:40
شب کوک457:45 7:45
لیسانسه ها608:30 8:30
خبر زنده209:30 9:30
میان برنامه109:50 9:50
دلشدگان3010:0 10:0
پهلوانان3010:30 10:30
محله گل و بلبل5511:0 11:0
شهر به شهر1511:55 11:55
کلاه قرمزی5012:10 12:10
راهنمای سفر ایران3013:0 13:0
علی البدل4513:30 13:30
جهان نما1514:15 14:15
خندوانه6014:30 14:30
خبر زنده1015:30 15:30
میان برنامه515:40 15:40
شب کوک4515:45 15:45
لیسانسه ها6016:30 16:30
خبر زنده2017:30 17:30
میان برنامه1017:50 17:50
سرودج.ا.ا. و قرآن و صلوات خاصه518:0 18:0
خانه ایرانی518:5 18:5
پهلوانان3018:10 18:10
محله گل و بلبل5518:40 18:40
مشارکتی انزلی2519:35 19:35
کلاه قرمزی5520:0 20:0
خانه ایرانی520:55 20:55
راهنمای سفر ایران3021:0 21:0
علی البدل4521:30 21:30
جهان نما1522:15 22:15
خندوانه6022:30 22:30
خبر زنده1023:30 23:30
خانه ایرانی523:40 23:40
شب کوک1423:45 23:45